Over Dominique Duchenais
“Zelf durf ik te stellen dat ik in mijn leven meer heb geleerd door te luisteren dan te spreken”
Over Dominique Duchenais

Getrouwd, twee kinderen (20 en 24 jaar).

Begeleiden en coachen loopt als een rode draad door mijn leven.

Tijdens mijn carrière als o.a. Directiesecretaresse, Hoofd Secretariaat, HRM Officer en Business coach kreeg ik te maken met medewerkers op diverse afdelingen door de organisaties heen in verschillende branches in Nederland, Duitsland en de VS. Als vertrouwenspersoon kreeg ik ook te maken met vertrouwelijke en emotionele situaties. Schaamte, angst, verdriet en trots wierpen vaak een blokkade op om te praten over de negatieve gevolgen van deze problemen op het werk: consequent te laat komen, overmatig lange pauzes, vaak ziek zijn, deadlines missen, concentratieproblemen, huilbuien, agressie, etcetera. Samen met de medewerker zocht ik naar oplossingen en besprak hoe de medewerker zelf een actieve rol kon spelen in de oplossing. Dit proces ging veelal niet zonder slag of stoot en vergde veel geduld, tact en objectiviteit. Soms werd er, in overleg met de medewerker, doorverwezen naar een speciale instantie of werd er contact gelegd met iemand in of buiten de organisatie. Maar des te groter was de beloning als ik de medewerker weer met een glimlach door het bedrijf zag lopen en zijn/haar werk met hernieuwde energie zag oppakken.

Mede dankzij mijn vrijwilligerswerk met kinderen in binnen- en buitenland heb ik de benodigde psychosociale opleidingen gevolgd en een carrière-switch gemaakt. Ik richt mij bewust op Ouder-, Kinder- en Jeugdbegeleiding, omdat je daar écht een verschil kunt maken! Met name omdat de begeleiding plaatsvindt in de thuissituatie. De ondersteuning verschilt per persoon en gezin. Geen dag is hetzelfde. En wat voor de één heel gewoon is, is dat voor de ander niet. 

De kindertijd moet een gelukkige tijd in iemands leven zijn.  Maar als kinderen iets tragisch ondervinden, wordt die gebeurtenis meestal in hun onderbewustzijn begraven. Maar het onderbewustzijn is een enorme denkmachine. Het stopt gewoon niet. Het weet dagelijks gedrag en emoties drastisch te beïnvloeden. Met name voor kinderen  is het niet gemakkelijk om erover te praten, vooral als er diepgewortelde emotionele problemen in het spel zijn.  Ik begeleid de kinderen bij het verwerken op hun manier met hun eigen capaciteiten en uitdrukkingsmogelijkheden. Maar ik blijf in het oog houden dat kinderen in de eerste plaats kinderen zijn. Een stralend kindergezicht is al een beloning op zichzelf!

Vaak word ik gevraagd om mij uitsluitend op het opstandige gedrag van de kinderen te concentreren. Naar mijn mening is het van belang om niet alleen de kinderen, maar ook de ouders/verzorgers te begeleiden. Naast de problemen die de ouders/verzorgers zelf ervaren, hebben deze ook gevolgen voor hun kinderen, met name als ouders/verzorgers hun ongenoegen (verbaal) uitvechten in het bijzijn van de kinderen.  Vaak spelen er ook maatschappelijk gevoelige problemen mee, zoals armoede, werkloosheid, langdurige ziekte, (v)echtscheiding, verslaving, geweld, schulden en zo meer. Elke stressvolle of schokkende gebeurtenis laat sporen na bij alle gezinsleden en een ieder geeft aan het gebeurde een eigen betekenis. In denken, voelen en doen kunnen ze verschillend reageren. Ieder heeft recht op een eigen verwerking. Die verwerking moet erkend worden, zonder te overdrijven dan wel te minimaliseren. Met de juiste ondersteuning kunnen ze gezamenlijk deze feiten op een heel normale manier verwerken. Hier heeft het hele gezin profijt van. Niet alleen nu, maar ook later.

Vooral bij jeugdigen is er vaak een  grote afstand tussen hun mogelijkheden en kwaliteiten enerzijds en de eisen en verwachtingen van de omgeving anderzijds. Indien het evenwicht is verstoord, dienen interventies ten doel te hebben deze balans te herstellen. De interventies kunnen betrekking hebben op alle onderdelen, dus zowel op de jeugdige als op aspecten van de omgeving.  Veranderingen zijn niet alleen door professionele hulpverleners te bewerkstelligen. Zeker zo belangrijk zijn mensen in de directe omgeving van de jeugdige, zoals familieleden, buren, vrienden of leerkrachten. Een goede relatie met hen kan de uitwerking van negatieve invloeden, van welke aard dan ook, op de ontwikkeling van de jeugdige verminderen of voorkomen. Een goede diagnostiek (mede door bewust te kijken, luisteren en voelen) is van groot belang om uiteindelijk een goed behandelplan te kunnen maken en passende ondersteuning te kunnen bieden. Elk stadium van gedragsverandering vraagt om een andere benadering. Dit vraagt om een individueel gerichte aanpak.

Gelukkig is het stigma dat eens verbonden was met begeleiding geleidelijk aan het verdwijnen. Vandaag de dag realiseren steeds meer mensen de voordelen van het zoeken naar professionele hulp om hun conflicten op te lossen.

Zelf durf ik te stellen dat ik in mijn leven meer heb geleerd door te luisteren dan te spreken.

Dominique Duchenais

 

Dominique Duchenais

Ouder-, Kinder- en Jeugdbegeleiding
Gezinscoach
Creatief kindertherapeut
Relatiecounselor

Specialisatie: Traumaverwerking

Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
3825 LX  Amersfoort-Vathorst
06 – 44 12 08 40

www.joyofbetteryou.nl
info@joyofbetteryou.nl