Hoe werkt het?
Aanmelding

Je kan je per mail of via de website aanmelden (via contactformulier). Binnen 24 uur neem ik telefonisch contact met je op om een afspraak te maken. Daarna krijg je een aanmeldingsformulier (biografische gegevens) toegestuurd, zodat je dit via de mail terug kan sturen. Ik kan het kennismakingsgesprek dan goed voorbereiden.

Kennismakingsgesprek

De eerste ontmoeting is een kennismakingsgesprek van 30 minuten. Bij voorkeur bij jou/jullie thuis, maar het kan ook in de praktijkruimte. Dit is geheel kosteloos en vrijblijvend. Indien van toepassing, zijn bij voorkeur beide partners aanwezig. Maar als je aan persoonlijke kwesties wilt werken, wil je misschien eerst een-op-een ontmoeting alvorens je partner erbij te betrekken. Gezien de vertrouwensrelatie die wordt aangegaan, is het belangrijkste om te kijken of de ‘juiste klik’ er is. In de begeleidingsrelatie is het belangrijk je veilig en vertrouwd te voelen en jezelf te kunnen zijn. Is er een klik dan volgt aansluitend een intakegesprek van een uur, waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Intakegesprek

In dit eerste gesprek staat de hulpvraag centraal. Aan de hand hiervan kan ik bepalen of de hulpvraag binnen mijn competenties valt of dat doorverwijzing naar andere hulpverlening nodig is. Ik informeer je over de randvoorwaarden, de mogelijkheden en mijn werkwijze betreffende de hulpvraag.

Begeleiding

Locatie: Bij jou/jullie thuis of  in praktijkruimte Hart van Vathorst, Angelinapolder 3, 3825 LX Amersfoort.

Het aantal sessies is afhankelijk van de klacht en kan variëren. Doorgaans vinden na het intakegesprek zes tot acht vervolggesprekken plaats. Deze gesprekken duren ongeveer een uur of anderhalf uur. De frequentie van de gesprekken is meestal één keer per week tot één keer per twee weken. Aan het einde van het traject kan de tussenliggende periode tussen twee gesprekken vaak wat ruimer liggen. In overleg kan het zijn dat je tussen de afspraken door opdrachten meekrijgt.

Annuleren afspraak

Gaarne geen annuleringen via een Sms-bericht. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd , worden in rekening gebracht. Graag afmelden telefonisch op nummer 06 – 44 12 08 40 of via email: info@joyofbetteryou.nl

Nazorg

Nazorg maakt onlosmakelijk deel uit van het begeleidingstraject. Zes weken na de laatste sessie wordt een nazorgafspraak ingepland bij jou/jullie thuis om de voortgang toe te lichten en te bespreken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De nazorg is onder andere gericht op het leren hanteren van ‘triggers’ en valkuilen om zo een terugval te voorkomen. Om die reden is goede begeleiding zo belangrijk. Bovendien wordt er hulp geboden bij het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in de leefstijl. Mocht er behoefte zijn aan eerder contact, dan is dit vanzelfsprekend altijd mogelijk.

In overleg wordt er nog een extra nazorgafspraak ingepland. Indien nodig, worden er daarna nieuwe behandeldoelen opgesteld met een kort vervolgtraject (aantal sessies wordt in samenspraak bepaald), waaraan weer kosten zijn verbonden.