Home
Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat uit het regisseren en coördineren van zorg en begeleiding van gezinnen. De belangrijkste speerpunten zijn wonen, werken en welzijn om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.  Met name op gebied van:

  • Huishoudelijke werkzaamheden                     (praktische tips om het huishouden                 ontspannen te organiseren)
  • Kind- en zelfzorg
  • Opvoeding
  • Educatie
  • Netwerkversterking
  • Administratie en financiën
  • Daginvulling en participatie
  • Psychische en/of verslavingsproblemen
  • Zorgcoördinatie

Lees Meer

Kinderbegeleiding

Als volwassenen kunnen we gebeurtenissen ervaren die stress veroorzaken. We kunnen dan bij een deskundige hulp zoeken om meer betekenis of begrip daarvoor te krijgen.

Onze kinderen zijn niet anders. Zij kunnen ook een gebeurtenis als traumatisch ervaren, dat een bepaald gedrag tot gevolg heeft. Voorbeelden hiervan zijn: scheiding, pesten, angst, stress, rouwverwerking, onzekerheid, agressie, etc.

Lees Meer 

Jeugdbegeleiding

Slaande deuren, schreeuwende stemmen, beklemmende gezichten – hoe ziet wanhoop, frustratie, boosheid en/of geschonden vertrouwen bij jou thuis eruit?

Voor velen is het een doorlopende cyclus – de jeugdige liegt, komt niet op tijd thuis, experimenteert met drugs of komt in de problemen op school. Of: trekt zich juist terug en mijdt sociale contacten. Is angstig en/of kampt met een depressie.

Lees Meer

Dominique Duchenais

Ouder-, Kinder- en Jeugdbegeleiding
Gezinscoach
Creatief kindertherapeut
Relatiecounselor

Specialisatie: Traumaverwerking

Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
38245 LX Amersfoort – Vathorst
06 – 44 12 08 40

www.joyofbetteryou.nl
info@joyofbetteryou.nl